יצירה עברית , חיים שריר

[insert_php]

if(isset($_POST['contact_form'])) {
$email_or_phone = $_REQUEST[’email'] ;
$name = $_REQUEST['sender'] ;
//$phone = $_REQUEST[’email'] ;
$title = $_REQUEST['sender'];
if ($name == "") $title = "יצירת קשר מהאתר";

$headers = "MIME-Version: 1.0\r\n";
$headers .= "Content-type: text/plain; charset=utf-8\r\n";
$headers .= "From:".$name.""."\r\n";
$headers .= "Reply-To:".$email."\r\n";
$subject = "Yezirah.com יצירת קשר מהאתר";
$message = "From: ".$name."\r\n"."\r\n";
// $message .= "link: ". $_SESSION["from"]."\r\n"."\r\n";
$message .= "email or phone: ".$email_or_phone."\r\n"."\r\n";
$message .= $_REQUEST['message'];
$to = "chaim@sharir.name, shaicontact@gmail.com";
mail($to ,$subject, $message, $headers);

echo '

תודה על שליחת המייל

חזרה לדף הבית

';
}

else {
echo "ההודעה לא נשלחה, אנא נסו שוב";
}
[/insert_php]